Tuotteet ja palvelut

Elintarvikkeen seulonta ennen pakkaamista

Elintarvikkeet voidaan tarpeen mukaan seuloa ennen pakkaamista. Seulomalla tuotteesta erotetaan erikokoiset jakeet. Näin saavutetaan partikkelikoko, joka vastaa asiakkaan tarpeita.

Seulomalla syntyy laadukas tuote

Seulomisen tarjoama hyöty on ennen kaikkea tuotteen tasalaatuisuus. Seulomista voidaan hyödyntää myös muiden elintarvikkeiden käsittelymuotojen lisänä. Raaka-aineita voidaan esimerkiksi murskata ennen seulontaa, ja näin murskeesta voidaan seulomalla erotella eri kokoisia partikkeleita.

Pack Company ja Novel Pack tarjoavat elintarvikkeille sekä murskausta että seulontaa pakkauspalvelujen lisäksi. Murskaus- ja seulontapalvelut toteutetaan Novelpackin laitteistoilla. Ota yhteyttä meihin, kun tarvitset elintarviketuotteelle seulontaa ja murskausta. Meidän kauttamme onnistuvat ketterästi kuivien elintarvikkeiden pakkaamiseen liittyvät esikäsittelytyöt. Pystymme tarvittaessa ottamaan myös huomioon erilaiset allergeenit pakkaamisessa.

Seulontajakeita voidaan pakata eri kokoisiin pakkauksiin. Pystymme toimittamaan seulonnassa erotettuja jakeita myös suursäkeissä. Suursäkit soveltuvat esimerkiksi teollisuuden käyttöön. Pakkaamme asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan eri kokoiset seulontatuotteet omiin pakkauksiinsa.

 

Palvelupolku

Pack Companyn ja Novelpackin tarjoama palvelupolku elintarvikepakkauksille. Pack Companyn ja Novelpackin tarjoama palvelupolku elintarvikepakkauksille.